Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 October 2020 /  چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

برای پیشبرد مبارزه چه می توان کرد؟

جمع های دو-سه یا چند نفره از میان خود درست کنید و با هم کار تیمی کنید. هرنوع فعالیت مبارزاتی را به صورت جمعی پیش برید.

اسم و آدرس و مشخصات مزدوران و جاسوسان رژیم را هر جا می توانید منتشر کنید.

اسم و آدرس و مشخصات مزدوران و جاسوسان رژیم را هر جا می توانید منتشر کنید.

از طریق پیامک (SMS)مطالب مهم و آدرس رادیو اتحاد یا سایر رسانه ها را ارسال کنید.

از طریق پیامک (SMS)مطالب مهم و آدرس رادیو اتحاد یا سایر رسانه ها را ارسال کنید.

دعوت به همکاری با رادیو اتحاد به عنوان خبرنگار افتخاری

از کلیه هموطنانی که علاقمند هستند تا با ما به عنوان خبرنگار افتخاری همکاری کنند خواهشمندیم که با این آدرس تماس بگیرند: radioetehad@yahoo.com