Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱پخش زنده رادیو اتحاد
21 May 2022 /  شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

رژیم را محاصره کنیم

 قیام دانشجویی, اعتراضات بیکاران و بیکار شدگان, اعتراضات کارگری, اعتراضات کشاورزان, حرکت معلمان و دانش آموزان, قیام اعتراضی زنان

چرا خامنه ای با تاخیر چند روزه به دیدار زلزله زدگان رفت؟؟؟

این وظیفه هر نیروی آگاه و مسئولیت پذیر است که برای ایجاد این قدرت اجتماعی با جمع های چند نفره از پیش تشکیل یافته خود به این اعتراضات دامن بزند.

فرصت های مهمی برای جرقه زدن به اعتراضات بزرگ در راهست

فرصت های مهمی برای جرقه زدن به اعتراضات بزرگ در راهست:
• جشن سقوط اسد در خیابانهای ایران
• اعتراضات به گرانی وبیکاری
• برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها
آماده باشیم.

مردم نیشابور آغاز کردند. اینک با مردم سایر شهرهاست که وارد صحنه ی اعتراضات شوند

مردم نیشابور آغاز کردند. اینک با مردم سایر شهرهاست که وارد صحنه ی اعتراضات شوند

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۲

سرنوشت شورش ها و جنبش ها سر خیابانها تعیین می شود و نه در بحث های طولانی و نه در کلی گویی کردن ها. می توان ده سال دیگر را در فیس بوک و تویتر به هدر داد ولی به این وسیله نمی توان جمهوری اسلامی را از اریکه ی قدرت به پایین کشید.

آثار فروپاشی اقتصاد رژیم پیداست. مردم به زودی با شرایطی سخت مواجه شده و آماده اعتراض گری می شوند. برای سازماندهی این اعتراضات از حالا باید به فکر باشیم.

آثار فروپاشی اقتصاد رژیم پیداست. مردم به زودی با شرایطی سخت مواجه شده و آماده اعتراض گری می شوند. برای سازماندهی این اعتراضات از حالا باید به فکر باشیم.

سازماندهی اعتراضات معیشتی مردم کلید سازماندهی مبارزات اجتماعی است.

سازماندهی اعتراضات معیشتی مردم کلید سازماندهی مبارزات اجتماعی است.

اعتراضات اجتماعی و صنفی در حال گسترش است. برای سازماندهی آنها وارد عمل شویم.

اعتراضات اجتماعی و صنفی در حال گسترش است. برای سازماندهی آنها وارد عمل شویم.

بررسی روش های مدیریت شورش های اجتماعی – قسمت ۱

این یک پتانسیل عالی برای نیروی کنشگر و نیرویی که می خواهد به طور علمی و حساب شده و نه فقط احساسی و هیجانی با مسائل بر خورد کند فراهم می آورد. در اینجا کنشگر به دو نوع آمادگی نیاز دارد: یکی آمادگی نظری و دیگری آمادگی عملی

سرنگونی رژیم در گرو آموزش دانش سازماندهی و خود سازماندهی ست!

تنها بدیل رهایی بخش مردم ایران از چنگال استبداد دینی رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی سازماندهی و خود سازماندهی صنفی است.