راهنمای انجمن های شهروندی

فوریه 21, 2019 admin 3

نوشتۀ حاضر اختصاص دارد به توضیح ترتیباتی که باید در پله ی اول کار، اتخاذ شود. پله ی اول، تشکیل انجمن های شهروندی است و جزوه ی حاضر راهنمایی است برای توضیح چگونگی تشکیل و کار این انجمنها. انجمنهای شهروندی، سلولهای بنیادی و پایه ای مبارزه است و باید در هر دو سوی مرز تشکیل گردد.

Cacerolazob اعتراض با قابلمه کوبی

آگوست 28, 2012 admin 0

این حرکت در کلیه کشورهایی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی در آن وخیم است قابل بازتولید است و به ویژه در ایران. کافی است که یک روز و یا یک ساعت را تعیین کرده و در طی آن مردم در خانه ها یا در خیابان ها با ایجاد سروصدا به این ترتیب فضای اعتراضی را بر جامعه حاکم سازند.

در روزهای 5 تا 11 شهریور و به مناسبت کنفرانس غیر متعهده: 10 راهکار اعتراضی

آگوست 25, 2012 admin 2

1) ماندن در تهران 2) آمدن به تهران 3) استفاده از ماشین و موتور 4) ایجاد ترافیک 5) حضور در خیابان ها 6) تجمع در اطراف محل های بسته شده 7) چهارشنبه سوری شب ها 8) شعار و قابلمه زنی از بام ها 9) شعارنویسی و آویختن پلاکارد و بانر در پلها و بزرگراه ها 10) حضور در هتل ها و محل کنفرانس