Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
28 May 2022 /  شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

ضرورت رهبر و رهبری

وقتی راه مشخص شد، رهبر و رهبری هم معنا و مورد پیدا می کند. راه رهایی، تلاش تک تک ما برای ساختن قدرت اجتماعی است.

جهانی بهتر بسازیم

با تکیه بر خوب بودن ذاتی انسان

آری، انسان تجسد وظیفه ی انسان بودنش است.

حفظ کرامت برتر از حفظ جان است.

انسان برتر از خداست.

انسان برتر از هر چیز دیگری است.

انسانیت تلاش پایدار برای تبدیل رگ و پوست و استخوان به انسان است.

انسانیت تلاش پایدار برای تبدیل رگ و پوست و استخوان به انسان است.

مبانی ابتدایی انسان مداری

انسان برترین ارزش بشریت است.
هیچ چیز برتر از انسان نیست.

آیا دشمنان ما بیکار نشسته اند؟

بر ماست که خرد و واقع گرایی را محور کاری خود قرار دهیم. بر ماست که ادعای مدرنیته، دمکرات و سکولاریسم بودن داریم، که معنای واقعی این واژگان مقدس را در کار‌های روزمره ی خود بکار بندیم. بر ماست که دیگر به هیچ کس و جریانی اعتماد نکنیم و با در دست گرفتن گوشه‌ای از فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها زیر بنای ایرانی‌ آزاد و دمکراتیک را از همین حالا پی‌ریزی کنیم. این ممکن است، اگر من و تو از همین حالا برخیزیم. خواستن توانستن است و خواستن خود از آگاهی می آید.

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان هر انسان

ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم: دفاع از جان هر انسان

نجات جان یک انسان مهم تر از هر کار دیگر است. برای نجات جان نسرین ستوده اقدام جدی کنیم.

نجات جان یک انسان مهم تر از هر کار دیگر است. برای نجات جان نسرین ستوده اقدام جدی کنیم.

انسانیت، درک جایگاه موجودی است که لایق نام انسان است.

انسانیت، درک جایگاه موجودی است که لایق نام انسان است.