Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 December 2020 /  چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹

پایان بخش چند هزار سال تاریخ استبداد سالاری در ایران

بناشدن و جا افتادن قدرت اجتماعی، پایان بخش چند هزار سال تاریخ استبداد سالاری در ایران است.

خیابان های ایران را به محل جشن سقوط دیکتاتور تبدیل خواهیم کرد.

رژیم بشار اسد در حال سقوط است. آماده جشن سقوط دیکتاتور دمشق در خیابان های ایران باشیم.

اعتصاب سراسری

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

امسال شاید آخرین فرصت نجات ایران و ایرانیست. آن را از دست ندهیم. سازماندهی کنید.

امسال شاید آخرین فرصت نجات ایران و ایرانیست. آن را از دست ندهیم. سازماندهی کنید.

فرصت های مهمی برای جرقه زدن به اعتراضات بزرگ در راهست

فرصت های مهمی برای جرقه زدن به اعتراضات بزرگ در راهست:
• جشن سقوط اسد در خیابانهای ایران
• اعتراضات به گرانی وبیکاری
• برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها
آماده باشیم.

گذر از انقلاب اسیدهای معده به دمکراسی

شناخت نظری شورش ها، بررسی نمونه های تاریخی موجود، بیرون کشیدن راهکارها، آموزش دادن راهکارها و در بین آنها، آموزش خودسازماندهی اجتماعی به لایه هایی که توان جذب این آموزش و اجرای آنها را دارند: شاید یک درصد از جمعیت کنونی جامعه. تمرکز نظری و عملی روی تبدیل شورش به جنبش سبب می شود که اپوزیسیون بتواند از وقت و امکانات و دانش خود در مسیری استفاده کند که قابلیت عملی وقوع دارد.

اسد رفتنی است. آماده ی جشن در خیابان های سراسر ایران باشید.

اسد رفتنی است.
آماده ی جشن در خیابان های
سراسر ایران باشید.

آخرین روزهای عمر رژیم بشار اسد است در تدارک جشن بزرگ مردمی در شهرهای سراسر ایران باشیم

آخرین روزهای عمر رژیم بشار اسد است
در تدارک جشن بزرگ مردمی در شهرهای سراسر ایران باشیم

رژیم بشار اسد در حال سقوط است. آماده جشن سقوط دیکتاتور دمشق در خیابان های ایران باشیم

رژیم بشار اسد در حال سقوط است. آماده جشن سقوط دیکتاتور دمشق در خیابان های ایران باشیم

به محض رسیدن خبر سقوط بشار اسد خیابان های ایران را به محل جشن سقوط دیکتاتور تبدیل خواهیم کرد.

به محض رسیدن خبر سقوط بشار اسد
خیابان های ایران را به محل جشن سقوط دیکتاتور تبدیل خواهیم کرد.