Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2020 /  یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

پرونده اتمی و هم‌سو شدن بیت رهبری با فرماندهی سپاه

هم‌سویی مواضع ولی فقیه با سپاه، بی شک دولت روحانی و جناح‌های طرفدار مذاکرات در درون نظام را در موقعیتی سخت قرار می‌دهد و جنگ قدرت را تشدید خواهد کرد. آن بازی که خامنه‌ای با اظهارات خود وارد آن شده، برنده‌ای ندارد، اما بازنده آن، کل کشور و از جمله همان کسانی خواهند بود که آن را برای کشور تدارک دیده‌اند. تشدید تحریم‌ها، محاصره دریایی، انزوای دیپلماتیک بیشتر و در نهایت، حمله نظامی و جنگ از جمله نتایج استراتژیی هستند که اظهارات خامنه‌ای در مورد عدم امکان بازدید از مراکز نظامی بخشی از آن است. به نظر می‌رسد که حفظ قدرت بار دیگر قطب‌نمای رهبری شده و آن را با سپاه در یک جبهه قرار داده است.

اصول ابتدایی قیام سرنگون ساز به زبان ساده

آماده ی مدیریت دوران گذار باشید.

چگونه میتوانیم بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری و مجلس را تصرف کنیم.

تئوری های خوب و پیچیده و مفصل برای سرنگونی و ویژگی های حکومت بعد از آن ارائه شده است، اینک وقت آن است که اپوزیسیون توضیح دهد چگونه میتوانیم محوطه ی حفاظت شده خیابان پاستور را که بیت رهبری، دفتر ریاست جمهوری و مجلس در آن قرار دارد تصرف کنیم.