Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 October 2020 /  پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹

اعتراف آخوند علی سرلک٬ نماینده رهبر جمهوری اسلامی به شکست در مقابل “اومانیسم” (انسان‌ مداری)

سازمان خودرهاگران این افتخار را دارد که خود را یکی‌ از جریان‌هایی‌ بداند که فکر “انسان مداری” را در صحنه سیاسی ایرانی‌ مطرح کرده اند.

مقاومت نسرین ستوده نشان از زنده بودن مبارزه در جامعه ایرانی‌ است.

مقاومت نسرین ستوده نشان از زنده بودن مبارزه در جامعه ایرانی‌ است.