Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
9 July 2020 /  پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

زلزله ی آذربایجان: هشدار طبیعت به یک ملت خود را به خواب زده

تا پاسدار و آخوند در حاکمیت هستند از این بلا‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و وضع رو به وخامت هر چه بیشتر خواهد گذاشت.

بر جوانان غیور آذربایجان و سراسر ایران است که تلافی کنند.

بر جوانان غیور آذربایجان و سراسر ایران است که به تلافی بی توجهی و کم کاری رژیم ضد بشری در قبال قربانیان مظلوم زلزله ی اخیر، در ماه شهریور و به هنگام کنفرانس غیر متعهدها در تهران، راهی پایتخت شوند و شهر را برای حکومتگران به جهنمی تبدیل سازند. آماده باشید.