Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
2 July 2020 /  پنج شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۹

برای نجات جان حسین رونقی مقابل بیمارستان هاشمی نژاد تجمع کنید.

حسین رونقی استوارهمچون یک ، کوه ایستاده، برای حفظ جان او استوار بیاستیم.