Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: در این روز قدرت مردم را به رژیم نشان دهیم.

سازماندهی شده به خیابان بیاییم .آماده باشیم.

از خانه به خیابان بیاییم و در انتظار فرصت باشیم تا خشم خویش را ابراز داریم.

یکشنبه ۵ آذر – عاشورا
از خانه به خیابان بیاییم و در انتظار فرصت باشیم تا خشم خویش را ابراز داریم.

خیابان ها را مسدود کرده و ترافیک را تحت کنترل در آوریم.

خیابان ها را مسدود کرده و ترافیک را تحت کنترل در آوریم.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

چند روز ترس را در خانه بگذاریم و به خیابان بیاییم و با دلاوری و خرد و سازماندهی میهنمان را آزاد کنیم و یک عمر با احترام و افتخار زندگی کنیم.

در روزهای ۵ تا ۱۱ شهریور و به مناسبت کنفرانس غیر متعهده: ۱۰ راهکار اعتراضی

۱) ماندن در تهران ۲) آمدن به تهران ۳) استفاده از ماشین و موتور ۴) ایجاد ترافیک ۵) حضور در خیابان ها ۶) تجمع در اطراف محل های بسته شده ۷) چهارشنبه سوری شب ها ۸) شعار و قابلمه زنی از بام ها ۹) شعارنویسی و آویختن پلاکارد و بانر در پلها و بزرگراه ها ۱۰) حضور در هتل ها و محل کنفرانس

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران در خانه نمی مانیم. به خیابان ها می آییم.

روزهای کنفرانس غیرمتعهدها در تهران را به رسوایی رژیم تبدیل کنیم.

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران در خانه نمی مانیم. به خیابان ها می آییم.

از ۵ شهریور تا ۱۰ شهریور- کنفرانس غیرمتعهدها در تهران
در خانه نمی مانیم.
به خیابان ها می آییم.

ایرانیان و ورزش‌های فردی

در فوتبال حرفه‌ای تمام تلاش در آن است که پاسکاری صورت گیرد و تمام تلاش در جهت این است که به واسطه کار جمعی تیم به موفقیت برسد، در حالی که در فوتبال ایرانی طرف پیش خودش می‌گوید من باید تیم را به پیروزی برسانم، من باید باعث موفقیت تیم شوم. نه اینکه تیم باید باعث موفقیت من شود و این دو دیدگاه کاملاً متخالف و متناقض نمی‌تواند با همدیگر همسویی داشته باشد.

خیابان های ایران را به محل جشن سقوط دیکتاتور تبدیل خواهیم کرد.

رژیم بشار اسد در حال سقوط است. آماده جشن سقوط دیکتاتور دمشق در خیابان های ایران باشیم.

فرصت های مهمی برای جرقه زدن به اعتراضات بزرگ در راهست

فرصت های مهمی برای جرقه زدن به اعتراضات بزرگ در راهست:
• جشن سقوط اسد در خیابانهای ایران
• اعتراضات به گرانی وبیکاری
• برگزاری کنفرانس غیرمتعهدها
آماده باشیم.