Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

رادیو اتحاد – پخش مستقیم

صدای رادیو اتحاد را میتوانید از این طریق بشنوید

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: برنامه زنده از رادیو اتحاد خبر، تحلیل و راهکار

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا
برنامه زنده از رادیو اتحاد
خبر، تحلیل و راهکار
www.radioetehad.com

جدول برنامه های رسانه ای سازمان خودرهاگران

رادیو اتحاد
تلویزیون اتحاد
تلویزیون اندیشه

فایل‌های صوتی برنامه به سوی سازماندهی – قسمت‌های کوچکتر و سبک

فایل‌های صوتی برنامه به سوی سازماندهی رادیو اتحاد
گفتارهای دکتر کورش عرفانی فایل‌های صوتی سبک برای دانلود
شامل بیش از ۱۵۰ فایل صوتی آموزشی
قسمت‌های کوچکتر و سبک
هر قسمت شامل سه فایل صوتی

شورش ها در راهست آماده شوید: آموزش ببینید. یک جمع کوچک چند نفره بسازید.

آماده ی عمل باشید. (هر زمان و هر مکان)

فایل‌های صوتی برنامه به سوی سازماندهی – رادیو اتحاد

فایل‌های صوتی برنامه به سوی سازماندهی رادیو اتحاد
گفتارهای دکتر کورش عرفانی فایل‌های صوتی سبک برای دانلود
شامل بیش از ۱۵۰ فایل صوتی آموزشی

اطلاعیه: رادیو اتحاد در آمریکای شمالی

رادیو اتحاد ازطریق ماهواره گالاکسی۱۹ از این پس آمریکا و کانادا را تحت پوشش برنامه های خود قرار داد. با سپاس از همیاری هموطنانی که این کار را ممکن ساختند اطلاعات مربوط به دریافت ماهواره را به اطلاع می رسانیم.

وقتی وزیر اطلاعات رژیم از آموزش جوانان برای رزم خیابانی ابزار نگرانی می کند

واکنش وزیر اطلاعات رژیم و ترس او از این آموزش ها یک بار دیگر درستی مسیر انتخاب شده توسط سازمان خودرهاگران را تایید می کند. رادیو اتحاد در این مسیر تلاش می کند. بدیهی است که یاری تک تک شما ایرانیان در این راه و مسیر می تواند در گسترش این کار موثر باشد. از رادیو اتحاد حمایت کنید،

حساسیت دستگاه امنیتی رژیم نسبت به کنفرانس های آلترناتیو سازی نیست، نسبت به آموزش جوانان در رزم اجتماعی و هدایتگری شورش هاست

آخوند مصلحی وزیر اطلاعات رژیم: “دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمنان است و آنها سعی در آموزش جوانان به منظور استفاده از آنها در اغتشاشات خیابانی دارند.”

رادیو اتحاد: آغاز هفتمین ماه فعالیت: در خدمت آموزش سازماندهی اجتماعی

آخوند مصلحی وزیر اطلاعات رژیم: “دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمنان است و آنها سعی در آموزش جوانان به منظور استفاده از آنها در اغتشاشات خیابانی دارند.”