Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
3 July 2020 /  جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

بر جوانان غیور آذربایجان و سراسر ایران است که تلافی کنند.

بر جوانان غیور آذربایجان و سراسر ایران است که به تلافی بی توجهی و کم کاری رژیم ضد بشری در قبال قربانیان مظلوم زلزله ی اخیر، در ماه شهریور و به هنگام کنفرانس غیر متعهدها در تهران، راهی پایتخت شوند و شهر را برای حکومتگران به جهنمی تبدیل سازند. آماده باشید.