Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 February 2020 /  شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸

وقتی فاقد اعتماد به نفس هستیم به دیگران هم اعتماد نمی کنیم

وقتی به ناله وزاری عادت می کنیم شجاعت و طغیانگری را فراموش می کنیم
و حاصل همه اینها این می شود که رژیم اسلامی سی و سه سال عمر کند.

وقتی ترسیدیم قبول کرده ایم که برای همیشه فراموش شویم، برای همیشه.

وقتی ترسیدیم قبول کرده ایم که برای همیشه فراموش شویم، برای همیشه.