Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
25 October 2020 /  یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

راه پیشنهادی خودرهاگران برای تغییر و تحول بنیادین

از فرد خودت آغاز کن. تغییر در فکر و رفتارت آغاز تغییر درجهان است. به انسان باور بیاور و آن چه انسان قادر است انجام دهد. به انسان و عظمت او و این که هر انسانی حق دارد در جامعه ای زندگی کند که در آن بتواند شکوفا شود و به سعادت و بهروزی دست یابد.

ایران کی آزاد می شود؟

وقتی تو حرکت کنی. همفکری، تصمیم گیری، تقسیم کار و اجرای دسته جمعی تصمیم.

فرد من برای تغییر شرایط چه می توانم بکنم؟

پرسش:
فرد من برای تغییر شرایط چه می توانم بکنم؟
پاسخ:
آغازگر یک کار جمعی باشید.

مروری بر پایه های فکری سازمان خودرهاگران در آستانه سومین سالروز تاسیس آن

ما به دنبال یارگیری و جذب نفر نیستیم، ما در پی ترویج اندیشه ی انسان مداری و قدرت اجتماعی در جامعه ی ایران هستیم. تاکتیک ما در شرایط کنونی و برای پیاده کردن استراتژی سازمان عبارت است از اجتماعی کردن این اندیشه. یعنی بردن فکر خودرهاگری، انسان مداری و قدرت اجتماعی به درون لایه های مختلف جامعه ی ایرانی.

ناامیدی ساختگی میلیون ها ایرانی – کورش عرفانی

آزاد کردن ایران و پایان بخشیدن به عمر رژیم ورشکسته ی جمهوری اسلامی نه فقط ممکن که آسان است، اما همتی می خواهد که باید این ناامیدان مصنوعی، این ناامیدان خودخواسته، به خرج دهند، از دروغ گفتن به خویش دست بردارند، عنصر شهامت را در خویش تقویت کنند و بیایند در صحنه ی مبارزه و به فراخور توان خویش، مسئولیت قبول کنند و به این ترتیب، بازیگران حرکتی شوند که شانس موفقیتی بالا دارد و در پس آن، ایرانی را خواهیم داشت آباد و ایرانیانی آزاد.

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت شانزدهم

برنامه کاوشگری جامعه ریشه های اجتماعی استبداد زدگی -قسمت شانزدهم دکتر کورش عرفانی موضوع: ویژگی دیگری از تفکر انتقادی و مقایسه آن با تفکر عادی

خودرهاگران: باید بتوانیم همدیگر را تحمل کرده و با هم همکاری کنیم.

موفقیت در یافتن زمینه های کار مشترک از طریق بحث و گفتگو یکی از نشانه های توانایی فرد یا تشکل برای وارد شدن به یک فرایند دمکراتیک می باشد. در غیر این صورت نباید به صرف حرف و قول و شعار بسنده کرد.

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت پانزدهم

برنامه کاوشگری جامعه ریشه های اجتماعی استبداد زدگی -قسمت پانزدهم دکتر کورش عرفانی موضوع: ویژگی تفکر انتقادی و مقایسه آن با تفکر عادی      

آیا فرد به تنهایی می تواند مشکلاتش را حل وفصل کند؟

رعایت فردیت فرد و ضرورت کنش جمعی نه تنها با هم در تضاد نیستند، بلکه تکمیل گر یکدیگر هستند.

کاوشگری جامعه: ریشه های استبداد زدگی – قسمت چهاردهم

برنامه کاوشگری جامعه ریشه استبداد زدگی، قسمت چهاردهم موضوع: نقش تفکر انتقادی در فرهیختگی فرد دکتر کورش عرفانی – تلویزیون پارس www.tasvirazadi.com