Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
17 January 2021 /  یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹

تا آخرین لحظه به خود، قدرت خود و به توانایی بی نهایت خویش باور داشته باشید

هرگز نگویید کار تمام است، دیگر نمی توانم دست به حرکتی بزنم، فاتحه ام خوانده است و امثال آن. تا آخرین لحظه به خود، قدرت خود و به توانایی بی نهایت خویش باور داشته باشید و خواهید دید که همیشه راهی برای پیروزی وجود دارد، حتی اگر لحظه ی آخر باشد.

خودرهاگران: از این پس از قدرت خود بگوییم، از توان خود برای کسب آزادی

از تکرار این حرف که « ایرانی ها نمی توانند با هم کار کنند» بپرهیزیم. به ارائه ی یک ادبیات دیگر روی آوریم.