Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
4 July 2020 /  شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

برخی تفاوت های روش «سازماندهی» و «خودسازماندهی»

نیاز به مدیریت سلسله مراتبی دارد. در میان اعضای جمع به صورت تقسیم کار صورت می گیرد.