No Image

سندیکالیسم در ایران – بخش اول

می 29, 2011 admin 0

در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران تعاونی‌ها و اصناف از سال‌ها قبل از انقلاب مشروطه و از سال‌ها قبل از اینکه مبارزات سندیکائی بوجود آید تأسیس یافته بودند و مبارزات حرفه‌ای و صنفی را دنبال می کردند. قبل از انقلاب مشروطیت در اصفهان ۶۰ تعاونی حرفه‌ای، در کرمانشاه ۲۰ و در تبریز بیش از ۴۰ تعاونی متشکل وجود داشت.

No Image

پیام کمیته کارگری سازمان خودرهاگران به مناسبت روز کارگر

می 1, 2011 admin 0

کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران به پیروی از استراتژی عمومی سازمان، که تقویت قدرت اجتماعی و ایجاد بستر رشد خودآگاهی و خودسازماندهی در نیروهای اجتماعی است، در رابطه با طبقه ی کارگر تلاش دارد تا به جمع آوری، تدوین و انتقال دانش خودسازماندهی در میان کارگران بپردازد.

No Image

“حمله به یکی‌، حمله به همه است” :قدرت اجتماعی در ویسکانسین

فوریه 23, 2011 admin 1

آنچه که میتوان از این زور آزمائی قدرت اجتماعی شوراها و قدرت سیاسی بیاموزیم کار کرد دموکراسی و خواسته‌های مردم عادی در استفاده از قدرت سازماندهی شده در زمینه احقاق حقوقشان است. در دموکراسی‌ها رودر رویی ارگان مدنی معلمان به صورت صلح آمیز ادامه پیدا می‌کند ولی در سیستم‌های دیکتاتوری که تحمل اینگونه کشمکش‌ها را ندارند به زور متوسل میشوند

No Image

بستر مناسب برای رشد مبارزات کارگری

ژانویه 5, 2011 admin 1

باید بتوان به کارگران یاری داد که شبکه های ارتباطاتی خویش را فعال ساخته و با شکل دهی به اتحادیه های کارگری رسمی یا غیر رسمی در صدد باشند که به طور جمعی از حقوق خویش دفاع کنند.

No Image

تبدیل شورش‌های اقتصادی به جنبش اجتماعی

اکتبر 16, 2010 admin 0

«شاخص درهم ریختگی و آشوب اقتصاد ایران را می‌توان در سرنوشت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دید که از طرف دولت به‌طور جدی مطرح شد. هم‌چنین ابتدا دولت پیش‌بینی کرد که از اول سال ۱۳۸۹این طرح به اجرا درآید ولی آثار و عواقبی که این طرح فاقد کارشناسی دقیق به دنبال خود خواهد داشت باعث شده که چندین بار اجرای آن را به تاخیر بیاندازند و به نیمه دوم سال، به مهرماه کشیده شود.

No Image

از کارگران اعتصابی کارخانه لاستیک البرز حمایت کنیم

اکتبر 4, 2010 admin 1

این کارگران هم اکنون در محل کارخانه در اعتصاب هستند. حمایت از آنها لازم است تا این اعتصاب بتواند به نتیجه برسد. کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران از کلیه هموطنان در تهران بخصوص کارگران، بیکاران و دانشجویان می خواهد تا با حمایت تبلیغاتی، مادی و عملی از این کارگران اجازه دهند آنها در حرکت خویش از پشتیبانی لازم برای موفقیت برخوردار باشند.

No Image

خودرهاگران: جمع های خودسازماندهی شده ی کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران

سپتامبر 26, 2010 admin 0

سازمان خودرهاگران که استراتژی خود را براساس شکل دهی به قدرت اجتماعی در مقابل قدرت سیاسی گذاشته است بر این باور است که با سازمان یابی این چهار حوزه ی اجتماعی (کارگران، دانشجویان، زنان و بیکاران) می توان رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را در موقعیتی سخت و بن بست وار قرار داد

No Image

گقته هایی از ارنست مندل

سپتامبر 5, 2010 admin 1

شما نمی توانید یک انقلاب سوسیالیستی (اجتماعی) داشته باشید که از بالا فرماندهی شود و انتظام بخشی آن توسط چند رهبر فرزانه و یا یا گروهی از رهبران انجام شده باشد