از طریق تلفن عمومی به 10 شماره تصادفی زنگ بزنید و آنها را با یک موضوع مبارزاتی آشنا سازید.

برای پیشبرد مبارزه چه می توانم بکنم؟
از طریق تلفن عمومی به 10 شماره تصادفی زنگ بزنید و آنها را با یک موضوع مبارزاتی آشنا سازید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*