Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
29 May 2022 /  یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱

استراتژی ما تقویت قدرت اجتماعی است نه کسب قدرت سیاسی.

پرسش: با بالا گرفتن احتمال فروپاشی نظام و رشد جایگزین ها از ما سوال شده است که آیا ما نیز در صدد شرکت در فرایند آلترناتیوسازی هستیم؟
پاسخ: ما به طور مستقیم در این روند شرکت نمی کنیم، زیرا استراتژی ما تقویت قدرت اجتماعی است نه کسب قدرت سیاسی. ما در پی شکل دهی به «ضد قدرت» هستیم، پس نمی توانیم هم در «قدرت» سهیم باشیم و هم «ضد قدرت» را تقویت کنیم. نقض غرض می شود، به این گونه هر دو کار ما همدیگر را خنثی می کنند. به همین خاطر، ما درسهم گیری قدرت سیاسی نقشی نداریم و در پی کار بر زمینه سازی جهت ظهور و رشد قدرت سازمان یافته ی مردم، یعنی قدرت اجتماعی می باشیم.
با این همه به عنوان یک سازمان سیاسی-فرهنگی تلاش می کنیم که با ارائه ی مطالب مختلف در فرایند جایگزینی تاثیر گذار باشیم. ما سفارش به عقلانیت و اخلاق می کنیم و جایگزین هایی را ترجیح می دهیم که پایبند خرد جمعی و اخلاق انسانی باشند. بدیهی است که هر جایگزینی که به این دو نزدیک تر باشد مورد حمایت ما نیز خواهد بود.مطالب مرتبط
ارسال نظر