Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

اصول ابتدایی قیام سرنگون ساز به زبان ساده

اصول ابتدایی قیام سرنگون ساز به زبان ساده

۱- به صورت جمع های سازمان یافته عمل کنید.
۲- خیابان های اصلی شهر را در اختیار بگیرید.
۳- در سر چهارراه ها و میدان شهر سنگربندی کنید.
۴- عبور و مرور را تحت کنترل خود بگیرید.
۵- دوربین های مستقر در سر چهارراه ها را از کار بیاندازید.
۶- مراکز دولتی را تصرف کنید.
۷- پایگاه های امنیتی و انتظامی را تسخیر و تجهیزات آن را مصادره کنید.
۸- شبکه های ارتباطاتی میان خود را از طریق تلفن و دستی و پیک برقرار کنید.
۹- مرتبط به رسانه های مردمی و مستقل خبر رسانی کنید.
۱۰- نیروهای دشمن را بازداشت و زندانی کنید.
۱۱- مردم را در محل سازماندهی و هدایت کنید.
۱۲- برای تسخیر مراکز مهم دولتی مانند صدا و سیما برنامه ریزی کنید.
۱۳- نیروهای زبده و مجهز را به سوی منطقه ی پاستور و بیت رهبری هدایت کنید.
۱۴- مراکز فرماندهی سپاه و نیروی انتظامی را از قبل شناسایی و در روز قیام تسخیر کنید.
۱۵- با ایجاد شبکه ای هماهنگ از جمع های شهروندان امنیت شهرها را در دست گیرید.
۱۶- از فرماندهی واحدها و پادگان های ارتش بخواهید با مردم اعلام همبستگی کنند.
۱۷- فرودگاه ها و مررزها را به شدت تحت کنترل گرفته و مانع فرار رژیمی ها شوید.
۱۸- آماده ی مدیریت دوران گذار باشید.

 

 دیدگاه های این مطلب


در صورتیکه مردم ناراضی از حاکمیت و سلطه روضه خوانها خواستار سرنگونی رژیم هستند بعد از سی و شش سال تحمل محرومیتها و ناملایمات هنوز از مرحله اعتراضات لفظی عبور نکرده اند و گفتمان مبارزه بیشتر ادبی است تا عملی.البته عملکرد فعالان سیاسی در شعار زدگی جامعه بی تآثیر نیست که تک تک و بطور پراکنده با بررسی رفتار نابهنجار و نابخردانه رژیم مردم را درجریان امور قرار میدهند ولی این روش تاکنون نه باعث اتحاد خودشان شده نه مردم را سازماندهی کرده. چیزی که بیشتر از هر چیز دیگری در این برهه از مبارزات مردم ایران کارساز خواهد بود همین مسئله سازماندهیست.ارسال نظر