Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 July 2022 /  چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱

انتخابات بدون آزادی یعنی توهین.

در رژیم دیکتاتور نمایش به مسخره کشیدن مردم است.

  1. شرکت انتخابات بدون آزادی قبول تحقیر خویش است.
  2. بساط بی معنای انتخابات کثیف رژیم را بر هم زنیم.
  3. انتخابات بدون آزادی یعنی توهین.
  4. انتخابات قلابی نمی خواهیم، سرنگونی واقعی می خواهیم.


ارسال نظر