Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

برای زندانیان سیاسی کار کنیم. کمپین ز س ا

روی دیوارهای شهر و هر کجا که ممکن است بنویسیم:

ز س ا
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کمپین ملی درخواست آزادی زندانیان سیاسی
—————————————————–


هموطنان عزیز، ایرانیان،
در حالی که شرایط وخیم اقتصادی و سیاسی کشور توجهات را به خود جلب کرده است حکومت استبدادی بی سر وصدا هزاران نفر را در ماه های گذشته دستگیر و به زندان انداخته است. روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان کارگری، وبلاگ نویس ها، استادان دانشگاه و هر کس که کمترین زبانی به اعتراضی بر حق گشوده است دستگیر و روانه ی حبس شده است. اما نکته ی بدتر این که این دستگیرشدگان را در زندان های رژیم در غیر انسانی ترین شرایط نگهداری کرده و رفتارهای ناشایست و بی احترامی ها و زجرهای مستمر جسمی و روانی به آنها روا می کنند. آیا باید اجازه دهیم که با هزاران زن و مرد هموطن ما این گونه رفتار نمایند؟ آیا حکومت حاضر است بدون هیچ فشار و اجباری آنها را آزاد سازد؟ حکومت هایی مثل رژیم ایران تا از مردم نترسند عقب نشینی نمی کنند. پس باید کاری کرد.
آن چه که ما در این جا پیشنهاد می دهیم حرکتی است ساده و کم خطر که می تواند از لحاظ تبلیغاتی برای حکومت بسیار پرهزینه باشد. کمپین ملی درخواست آزادی زندانیان سیاسی پیشنهاد می دهد که در داخل کشور شروع کنیم به نوشتن سه حرف ز س آ  بر روی دیوارها کنیم. این سه حرف مخفف شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» است.
این سه حرف را بر روی دیوارهای شهر، روی دیوارمدارس و دانشگاه ها، روی تابلوی کلاس ها، در اتوبوس و مترو و ایستگاه ها، روی اسکناس ها، به صورت بنرهای بزرگ و کوچک بر سر چهارراه ها و خلاصه هر کجا که می توانیم بنویسیم: ز س آ
به این ترتیب با گستردگی این کار می توانیم خشم و خواست مردم را در این باره به حکومت بفهمانیم تا بداند ما عزیزان آزادیخواه و عدالت جوی خود را در زندان ها به فراموشی نسپرده ایم.
دست به کار شویم، تا وقتی کاری نکنیم وضع بدتر می شود.
کمپین ملی درخواست آزادی زندانیان سیاسی
۳  بهمن ۱۳۹۰


دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر