Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

برای همبستگی با مبارزات مردم ایران بر علیه رژیم جنایتکار اسلامی

برای همبستگی با مبارزات مردم ایران بر علیه رژیم جنایتکار اسلامی،
برای افشای جنایت رژیم در نزد مردم سراسر دنیا و در جهت تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی
در آستانه ۲۰ ژوئن به ما بپیوندید
زمان: روز چهارشنبه ۲۰ ژوئن از ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر.
مکان: اسلو، کارل یوهان، روبروی پارلمان
Onsdag 20. juni kl. 17.00 foran stortinget
——–

روز جهانی همبستگی با زندانیان سیاسی در شهرهای مختلف جهان
در اسلو پایتخت نروژ
هواداران خودرهاگران در نرو ژ ، حزب کمونیست کارگری ، هواداران نهاد مردمی و تعداد دیگری از شخصیت ها و سازمان های ازادیخواه شما هموطنان را به این گردهم آیی دعوت می کنند.
زمان: چهارشنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۲ – ساعت ۱۷ تا ۱۹
مکان: کارل یوهان – روبروی پارلمانارسال نظر