بهروز آلاخانی مبارز کرد در مرز اعدام است. برای نجات جان او اقدام کنید.

بهروز آلاخانی مبارز کرد در مرز اعدام است.

 1. برای نجات جان او اقدام کنید.
 2. بهروز آلاخانی مبارز کرد در مرز اعدام است.
  برای نجات جان او به خیابان‌ها بیائید.
 3. بهروز آلاخانی مبارز کرد در مرز اعدام است.
  تعهد خود را نسبت به او و تمام هم میهنان در بند مان را نشان دهیم.
 4. بهروز آلاخانی مبارز کرد در مرز اعدام است.
  مسولیت پذیری خود را نسبت به حفظ جان انسانی نشان دهیم.
 5. بهروز آلاخانی مبارز کرد در مرز اعدام است.
  آیا مبنای هر اتّحادی میتواند چیزی محکمتر از دفاع از جان فرزندان در بند این سرزمین باشد؟
 6. بهروز آلاخانی مبارز کرد در مرز اعدام است.
  آیا دفاع از جان شهروندآن کُرد و ایرانیان عرب خوزستان، آذری ها، بلوچ‌ها بهترین دلیل همبستگی‌ ملی‌ نیست؟
 7. ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم:
  دفاع از جان هر انسان
 8. ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم:
  دفاع از جان بهروز آلاخانی
 9. ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم :
  پایان دادن به اعدام در ایران
 10. ایرانیان! بیائید دور یک مفهوم گرد هم آییم:
  دفاع همگانی از جان هر شهروند ایرانی‌
 11. اپوزیسیون به معنای واقعی نیرویی است که به طور فعالانه از جان ایرانیان دفاع می‌کند.
 12. اپوزیسیون به معنای واقعی نیرویی است که در مقابل تجاوز به جان و حرمت جوانان این سرزمن میایستد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*