به محض رسیدن خبر سقوط بشار اسد خیابان های ایران را به محل جشن سقوط دیکتاتور تبدیل خواهیم کرد.

به خبررسانی در مورد آماده سازی جشن سقوط اسد در تهران و شهرستان ها بپردازیم. از حالا خود را آماده کنیم. در فیسبوک و سایر شبکه های اجتماعی صفحات مخصوص درست کنیم و به تبلیغات بپردازیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*