به مناسبت 25 نوامبر، روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

به مناسبت  25 نوامبر، روز جهانی حذف خشونت علیه زنان

کمیته زنان سازمان خودرهاگران

  1. خشونت علیه زنان بازمانده دوران توحش قبل از تمدن بشری است.
  2. خشونت علیه زنان نمودی است از نابرابری طبقاتی در سطح فردی و خانوادگی.
  3. تا تبعیض اجتماعی و اقتصادی میان زن و مرد برقرار است خشونت علیه زنان ادامه خواهد یافت.
  4. خشونت علیه زنان تبلور رجوع مرد به ذهنیت مادون حیوانی است.
  5. رژیم جمهوری اسلامی عامل گسترش و نهادینه کردن خشونت علیه زنان است.
  6. رهایی زنان در گرو خودسازماندهی زنان است.
  7. در مقابل خشونت نهادینه مردسالاری بر زنان، زنان چاره ای جز مقاومت قاطع، رادیکال و سازمان یافته ندارند.
  8. خشونت مردان بر زنان بازتولید خشونت سیستم ضد بشری بر همه ی انسان هاست. این سیستم را باید هدف قرار داد.
  9. راه رهایی جامعه، همیاری مردان در رهایی زنان است.
  10. بهترین مسیر برای پایان بخشیدن به هرگونه تبعیض جنسیتی ساختن جامعه ای است بر مبنای انسان مداری.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*