جان نسرین ستوده بعد از 40 روز اعتصاب غذا در خطر است.

جان نسرین ستوده بعد از 40 روز اعتصاب غذا در خطر است.

با اقدامات هماهنگ و جمعی میتوانیم رژیم را مجبور به عقب نشینی کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*