Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 October 2021 /  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

خودتان به فکر سازماندهی باشید. خودسازماندهی کنید.

وقتی برای تظاهرات و اعتراضات به خیابان می آیید بدانید بدون سازماندهی و رهبری به جایی نمی رسید. اما انتظار نداشته باشید که کسی بیایید و شما را سازماندهی و رهبری کند. ممکن است هیچ وقت نیاید و شما باز هم غافلگیر شوید. بنابراین خودتان به فکر سازماندهی باشید. خودسازماندهی کنید. همین قدر که چهار نفری می روید تظاهرات بهترین فرصت برای خودسازماندهی است. یکی بشود مسئول گروه و سه نفر دیگر زیر نظر او عمل کنند. با هم هماهنگ باشید. همدیگر را گم نکنید. هوای هم را داشته باشید.در میان جمعیت مثل یک تیم عمل کنید. یکی از شما شعاری را داد آن سه نفر پی گیری کند. دائم باهم باشید و زیر نظر هماهنگ کننده ی تیم مردمی را که به صورت پراکنده و فردی آمده اند سریع جمع و جور کرده و هدایت کنید. به آنها خط کاری بدهید و به سوی هدف های مشخص ببرید. دائم به دنبال آن باشید که جمعیت مورد حمله قرار نگیرد و پراکنده نشود. وقتی درگیری شد، از کار تیمی خود برای پیشبرد نبرد و عقب راندن دشمن استفاده کنید.دیدگاه های این مطلب


با درود.لطفا مکانهای مشخصی در سطح شهرها برای پیوستن و سازماندهی با هر ترفند امنیتی که قابلیت آموزش دارد را معرفی کنید.دیشب برای اولین بار به چند جوان درون پارک مراجعه کردم.بعد از کمی صحبت و پیشنهاد،اظهار خطر(ترس)کردند و فقط برایم آرزوی موفقیت کردند.ناامید نیستم،امروز می خواهم به حواشی تظاهرات ساندیس خوران سری بزنم،تا آزادی خواه شجاعی را بیابم و….
با مهر وسپاس
سعیدارسال نظر