Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 July 2021 /  جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰

خودرهاگران: از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.

 1. تا برای رها ساختن خود از بندهای درونی اقدام نکنید نمی توانید بندهای جامعه را بگشایید. و تا برای رهایی از بندهای جامعه اقدام نکنید نمی توانید از بندهای درون خود خلاص شوید.
 2. هیچ گاه ترسوها، بزدل ها، فریبکاران، زرنگ بازها، اهل خود را به کوچه علی چپ زدن، دروغ گوها، تنبل ها و… منشاء تغییری در تاریخ بشر نبوده اند. آنها آمده اند و رفته اند و فراموش شده اند.
 3. تاریخ جهان فقط نام دلیران را به یاد می آورد، ترسوها به نیستی می پیوندند.
 4. پهنه ی هستی از آنِ دلیران و کنشگران است، ترسوها و تنبل ها در تاریکی فراموشی محو می شوند.
 5. برمبنای خرد انسانی خود، ما ذلت زندگی معمولی در کنار سلطه ی ستمگر را بر جان نمی خریم.
 6. تا زمانی که به خود دروغ می گوییم استبداد برقرار است، یا همین که هست یا جایگزینش.
 7. ستمگر برای تداوم ستمگری بیش از هر کس روی ستم پذیر حساب می کند.
 8. جامعه انسانی حاصل درک ضرورت خوشبختی دیگری برای تامین خوشبختی خویش است.
 9. اگر کسی به واسطه ی تلاش دیگری آزاد شد نه استفاده از آن را می شناسد و نه راه نگهداری از آن را. در نتیجه به سرعت آن را از دست می دهد.
 10. مهم این نیست که ما لایق استبداد نباشیم، مهم این است که آزادی ما را لایق خود داند.
 11. تا وقتی آزادیخواهی ما اصالت نداشته باشد آزادی را نخواهیم یافت.
 12. معجزه حاصل اراده های بزرگ است.
 13. اگر می خواهید از بند حاکمیت استبدادی کنونی رها شوید، به جان و کرامت انسان احترام گذارید.
 14. وقتی آموختیم که با هم، به طور جمعی و سازمان یافته دست به کنش بزنیم، استبداد از میهن ما رخت برخواهد بست.
 15. جامعه ی ایران دو نوع کنشگری سیاسی داشته است: جنبش های اجتماعی ای فاقد سازماندهی و یا سازمان های سیاسی غیر اجتماعی. هیچ کدام نتوانسته اند استبداد را ریشه کن سازند. راه از بین بردن استبداد سالاری نوع دیگری از کنشگری است:
  جنبش اجتماعی دارای سازماندهی.
 16.  وقتی ترس را، دروغ گفتن به خود را و تنبلی و راحت طلبی و محافظه کاری را کنار گذاشتیم و شجاعانه و آگاهانه وارد نبرد شدیم بی شک پیروزی و آزادی در انتظار ماست. در غیر این صورت، با رویاهای خویش، سرخورده و ناکام و افسرده خواهیم مرد. این قضاوتی است بی رحم، اما واقعی. انتخاب با ماست.
 17. در کجای تاریخ ملتی مسئولیت گریز به آزادی دست پیدا کرده است که ما بتوانیم مورد دوم آن باشیم. آزادی هر ملتی در گرو خطر پذیری مبارزه برای آن است.
 18. در نبود آزادی هر لذتی توام با ذلت است، پس دل به این خوش نداریم که از زندگی خود لذت می بریم. این فقط وجه زیبای موضوع است. وجه زشت آن همانا خفت و نکبت بردگی است. از واقعیت ها فرار نکنیم. مثل انسان های بالغ در مقابل آن چه هست عمل کنیم. از عقل و شهامت بهره بریم و شرایط را تغییر دهیم.دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر