Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 December 2021 /  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

خودرهاگران: اگر تماشاچی باشیم ایرانمان را نابود خواهند کرد. تصمیم با ماست

  1. اگر ملتی مراقب آن چه دشمنانش بر علیه او مشغول هستند نباشد از جانب آنان ضربه خورده و چه بسا به سمت نابودی به پیش رود. کافی است به وضعیت سومالی، افغانستان و عراق نگاهی بیاندازیم. یک ملت باید مراقب خود باشد.
  2. خبر دستگیری یک ایرانی در آمریکا به جرم توطئه ی ترور به خوبی نشان می دهد که دشمن داخلی ملت ایران، یعنی رژیم جمهوری اسلامی، می تواند با حماقت ها و جنایت های خود پای دشمنان خارجی را به ایران باز کند و با جنگی خانمانسوز شرایط نابودی ایران و ایرانی را فراهم سازد.
  3. نمی توان نشست و انتظار کشید. در انتظار انفعالی هیچ امید و چشم اندازی نیست. سرنوشت ما فقط به واسطه ی عقل و اراده ی ماست که تغییر می کند. باید همت کنیم و شرایط را به طور عینی و واقعی تغییر دهیم. حرف و انتظار کافیست.
  4. باید مراقب توطئه ها باشیم. هم رژیم در بحران است و هم کشورهای بزرگ. هر دو آرزو می کنند شاید به کشتن میلیون ها نفر از مردم ایران بتوانند بقای خود را حفظ کنند. شاید اگر کسی در سال ۲۰۰۲ این حرف ها را به عراقی ها می زد باور نمی کردند. اما این امریست شناخته شده: همه حکومت های غیر مردمی در مقابل بحران های داخلی به جستجوی راه فرار بیرونی می گردند.
  5. سازمان خودرهاگران از همه ی ایرانیان می خواهد که با تکیه بر خرد خویش شرایط را ارزیابی کنند و خطر بروز تنش میان ایران و غرب و بروز یک جنگ را به طور جدی در نظر بگیرند. اگر تماشاچی باشیم ایرانمان را نابود خواهند کرد. تصمیم با ماست.


ارسال نظر