Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
12 August 2022 /  جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

خودرهاگران: به فکر راه حل مناسب باشیم

  1. مبارزه با رژیمی که کهریزک می سازد با گل و سوت و سکوت به جایی نمی رسد. نیاز به قاطعیت عملی دارد.
  2. واقع گرایی و تجربه عدم کامیابی جنبش سبز نشان می دهد که باید به روشی از مبارزه روی آورد که بتواند رژیم را عقب بزند.
  3. عدم موفقیت آخرین دعوت رسا برای الله اکبر گویی روی پشت بام ها نشان داد که نسل جوان دیگر دنبال سرگرمی نیست.
  4. قذافی و بشار اسد و خامنه ای از یک مقوله هستند: برای بقای خویش حاضرند تا هر چقدر می توانند بکشند. به فکر راه حل مناسب باشیم.
  5. رژیمی که می داند قدرت را به زور گرفته و به زور نگه داشته است می داند که قدرت را با زور باید از او گرفت.
  6. سازمان خودرهاگران از همه مبارزین دعوت می کند که با جدی تلقی کردن مبارزه به دنبال بهره بردن از روش هایی باشند که علیه رژیمی مانند حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی موثر است. یا آزادی را نطلبیم و یا آماده ی پرداختن بهای آن باشیم.


ارسال نظر