Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
22 October 2021 /  جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

خودرهاگران: سازماندهی یعنی کار منظم و هدفمند جمعی

  1. برای سازماندهی از خود و دوستان و آشنایمان شروع کنیم. کار جمعی با دو نفر آغاز می شود و به تدریج با رعایت مسائل امنیتی بیشتر می شود.
  2. سازماندهی یعنی کار منظم و هدفمند جمعی. وقتی چند نفر هستیم و می دانیم که می خواهیم چه کنیم در حال انجام کار سازمان یافته هستیم.
  3. اگر هر یک در محله و دانشگاه و اداره و کارخانه ی خود اقدام به کار جمعی کنیم پایه های سازماندهی اجتماعی شکل می گیرد. باید از آن جا که هستیم و با آنان که هر روز سروکار داریم شروع کنیم.
  4. انتظار نداشته باشیم از همان ابتدای کار تمام کسانی که کار جمعی می کنند همدیگر را پیدا کنند و به هم وصل باشند. این کار به صورت تدریجی انجام می شود. وظیفه ی نخست هر یک از ما ایجاد یک جمع چند نفره در محل کار و زندگیمان است.
  5. دهها میلیون معترض فاقد سازماندهی جمعی جایی نمی رسند، اما چند ده هزار نیروی دارای سازماندهی و هماهنگی می توانند یک رژیم را پایین بکشند.
  6. سازمان خودرهاگران از همه کنشگران داخل کشور می خواهد که در محله، دانشگاه، کارخانه، اداره و یا مدرسه اقدام به ایجاد جمع های چند نفره برای کارهای جمعی و مبارزاتی کنند. کافیست که بتوانیم از خود و یک نفر دیگر شروع کنیم و به تدریج با رعایت نکات امنیتی فعالیت جمعی خود را گسترش دهیم. مهم آغاز کار است.


ارسال نظر