دستیابی به جامعه ی انسانی

دستیابی به جامعه ی انسانی

  1.  باور به انسان مداری
  2. خودسازماندهی اجتماعی

گام نخست: جایگزین کردن حاکمیت استبدادی با حاکمیتی دمکراتیک

گام دوم: گسترش فرهیختگی اجتماعی درون جامعه

گام سوم: انسانی کردن روابط اجتماعی و تقویت مدیریت جمعی

گام چهارم: تغییر ماهوی ساختارها و بنیان های اقتصادی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*