Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
26 October 2021 /  سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰

راه از بین بردن استبداد سالاری نوع دیگری از کنشگری است: جنبش اجتماعی دارای سازماندهی.

جامعه ی ایران دو نوع کنشگری سیاسی داشته است: جنبش های اجتماعی ای فاقد سازماندهی و یا سازمان های سیاسی غیر اجتماعی. هیچ کدام نتوانسته اند استبداد را ریشه کن سازند.
راه از بین بردن استبداد سالاری نوع دیگری از کنشگری است:
جنبش اجتماعی دارای سازماندهی. 

 

 ارسال نظر