رژیم را محاصره کنیم

 قیام دانشجویی,
اعتراضات بیکاران و بیکار شدگان,
اعتراضات کارگری,
اعتراضات کشاورزان,
حرکت معلمان و دانش آموزان,
قیام اعتراضی زنان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*