شاخه گل نسرین!!

شاخه گل نسرین!!

سخن از شاخه گل مهر و مه و پروین است
کاو به اِستادگی اش شهره و مهرآیین است

گل خوشبوی فراوان بُوَد امّا این زن
آن گل سر سبد کشور ما نسرین است

این گل از دیگر گلها متفاوت باشد
چونکه آزادی و آزادگی اورا دین است

آنکه از بهر رهاییّ موکّل شده بند
او همان نوگل بستودهء ما نسرین است

افتخار بشریت بشده این بانو !!
عمل (کاوه ) دیرین ره و رسم این است

 

—————————
سروده‌ای از: کاوه آهنگران

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*