Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
13 August 2022 /  شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

وقتی وزیر اطلاعات رژیم از آموزش جوانان برای رزم خیابانی ابزار نگرانی می کند

وحشت وزیر اطلاعات رژیم از آموزش فن سازماندهی شورشها

دفتر ارتباطات سازمان خودرهاگران

۲۶ تیر ۱۳۹۱

 

آخوند مصلحی  وزیر اطلاعات رژیم: “دامن زدن به نارضایتی‌های اجتماعی از جمله اهداف دشمنان است و آنها سعی در آموزش جوانان به منظور استفاده از آنها در اغتشاشات خیابانی دارند.

چنانچه می بینیم رژیم پلید از این طریق پاشنه ی آشیل خود را نمایان می سازد. اینجاست که او از اپوزیسیون می ترسد، وقتی اپوزیسیون به جای گذراندن وقت خود برای نوشتن قانون اساسی رژیم آینده به آموزش مدیریت شورش هایی که ممکن است هر لحظه بروز کند می پردازد.

سازمان خودرهاگران از بدو تاسیس خویش بر روی «آموزش فن سازماندهی اجتماعی» تاکید کرد و در این مسیر صدها مطلب نوشتاری، شنیداری و دیداری منتشر کرد. از هفت ماه پیش ما با تاسیس رادیو اتحاد به آموزش «خودسازماندهی مردمی» و «مدیریت شورش های اجتماعی پرداختیم. این است که رژیم را نگران می کند. زیرا می داند وقتی جوانانی که کار مدیریت خیزش را بلد هستند به صحنه بیایند می توانند با تمام قدرت نیروی معترضین را به شکل سازمان یافته درآورده و به سوی هدف های مشخص به پیش برند.

واکنش وزیر اطلاعات رژیم و ترس او از این آموزش ها یک بار دیگر درستی مسیر انتخاب شده توسط سازمان خودرهاگران را تایید می کند. رادیو اتحاد در این مسیر تلاش می کند. بدیهی است که یاری تک تک شما ایرانیان در این راه و مسیر می تواند در گسترش این کار  موثر باشد. از رادیو اتحاد حمایت کنید، برای آن خبر و مطلب تهیه کنید، رادیو اتحاد را به همه بشناسانید و در تامین هزینه های آن کوشش کنید. بدانید که راه درست پیروزی مجهز ساختن کنشگران جامعه به دانش فن خودسازماندهی است تا بتوانند مبارزه را از حالت پراکنده و فردی بیرون آورند و به آن انسجام و سامان بخشند.

برای تماس با از این شماره تلفن استفاده کنید:
۰۰۱-۸۱۸-۹۳۴-۰۷۴۴ 

آدرس ایمیل ما: radioetehad@yahoo.com

لینک همیاری مالی با ما : http://www.iranlcp.com/ILCPdonation.htm

فراموش نکنید

دمکراسی مشارکت نمی سازد، مشارکت دمکراسی می سازد.

 ارسال نظر