Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 December 2021 /  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

پیشکش به دانشجویان آگاه ودلاور بمناسب ۱۶ آذر روز دانشجو

پیشکش به دانشجویان آگاه ودلاور این سرزمین اهورایی بمناسب ۱۶ آذر روز دانشجو

ای مردم آزاده ء کشور بشتابید

دررزمگه شانزده آذر” بشتابید

دانشگهیان منتظر وصل شمایند

بریاری این قشر دلاوربشتابید

سوگند دهم برخود داور بشتابد

***

یاری بنما مردم مظلوم وطن را

نوباوه آزادهء این خاک کهن را

ترجیح نده برعمل ِخویش سخن را

بایست   که بریاری کشوربشتابید

سوگند دهم برخود داور بشتابید

***

همبستگی مردم ما” وه که چه زیباست !!

خود موجب تحسین همه مردم دنیاست !!

چون  “بستر بالندگی نسل پس ازمااست!!

باید که  به برپایی “بستر بشتابید

سوگند دهم برخود داور بشتابید

***

این دوره  که همبستگی ملت  ایران

چون پیک اجل خود بشده وارد میدان

با گرز بکوبد سرهرشخص انیران

بریاری این جمع  پُر اختر  بشتابید

سوگند دهم برخود داور بشتابید

سوگند دهم برخود داور بشتابید

***

کاوه آهنگراندیدگاه های این مطلب


درود بر شما یاران مبارزم
برای سرنگونی رژیم هر روز را ،،بخصوص روزهای تاریخی را باید از ابزار دیده و استفاده نمود
این ما هستیم که با اتحاد و همبستگی چنین روزی را هم حمایت نماییم
پاینده ایرانی ازاد
و ایرانی آزادیخواهصبح رهایی و آزادی ملت ایران نزدیک است

مرگ بر استبداد – زنده باد آزادی

!Dorood Bar ShomaThanks so much for this! I have not been this thrilled by a post for a long time! You’ve got it, whatever that means in blogging. Well, Youre certainly somebody that has something to say that people should hear. Keep up the great work. Keep on inspiring the people!