Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
30 September 2022 /  جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱

پیش به سوی ایجاد شبکه ی هماهنگی دانشجویان ایران

بیانیه سازمان خودرهاگران به مناسبت اول مهر، بازگشایی دانشگاه های سراسر کشور

BayaniehDanshjouyan31Sharivar1389

پیش به سوی ایجاد شبکه ی هماهنگی دانشجویان ایران

با فرا رسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی سه جبهه ی جدید مبارزاتی در صحنه ی اجتماعی باز می شود. نخست دانشگاه ها، دوم دبیرستان های کشور و سوم وزارت آموزش و پرورش. دانشگاه های کشور، اعم از آزاد و دولتی، در طول تابستان گذشته، زمانی که این نهادها در تعطیلی به سر می بردند، از طرف دولت کودتاچی مورد هجوم گسترده قرار گرفت: برکنار کردن اجباری اساتید و روسای دانشگاه ها و جایگزین ساختن آنها با افراد فاقد صلاحیت و وابسته به باند خودی ها، حذف دروس و متون و موضوعات درسی و یا جایگزین ساختن برخی مواد با محتوای غیر علمی و فاقد بنیادهای آکادمیک، ممنوع ساختن قبول دانشجو در برخی از رشته های دانشگاهی که نظام از بابت روشنگری درس های این رشته ها سخت نگران است، قلع و قمع تشکل ها و دانشجویان مبارز و احضار و دستگیری و اخراج آنها، استقرار سیستم های جدید کنترل، بازجویی روزانه و مراقبت حرکات و فعالیت های دانشجویان در محیط دانشگاه ها، تلاش برای از هم پاشاندن جغرافیایی یا جمعیتی دانشجویان حاضر در خوابگاه های بزرگ دانشجویی مانند کوی دانشگاه تهران و استقرار نیروهای جدید امنیتی و بازسازی نگهبانی دانشگاه ها…. به قول پاسدار کامران دانشجو می خواهند دانشگاه را “با خاک یکسان” کنند و اگر منفعل باشیم می کنند.

پس رژیم به دو کار در دانشگاه پرداخته است: ۱) حوزوی کردن دانشگاه ها ۲) پادگانی کردن آنها. آیا در یک چنین جو و محیطی برای  درس و تحصیل معنایی، ارزشی و آینده ای باقی می ماند؟ چه کسی می تواند زیر دست مشتی پاسدار یک شبه دکتر شده و آخوند ارسالی از قم و مشهد تبدیل به یک متخصص و دانشمند و پژوهشگر شود؟ به همین دلیل این وظیفه ی دانشجویان و اساتید دانشگاه است که این نهاد علمی جامعه را که باید در خدمت گسترش دانش باشد و نه جهل از دست دولت کودتاچی بیرون بیاورد. برای این منظور نیز نیاز به مبارزه است. مبارزه ای برنامه ریزی شده، هدفمند، پایدار و مستمر.

تجربه های مبارزه ی دانشجویی در سال های اخیر و بخصوص مورد ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و نیز مجموعه تلاش های مبارزاتی سال ۱۳۸۸ ما را متوجه یک حلقه ی گمشده در این عرصه کرد و آن این که فعالیت های اعتراضی دانشجویان که به صورت پراکنده صورت می گیرد شانس موفقیت کمی دارد. به عبارت دیگر این موضوع که دانشگاه های سراسر کشور با هم هماهنگ عمل نمی کنند سبب می شود که رژیم با دست باز یک مورد را منزوی کرده و با شدت تمام به سرکوب آن بپردازد. این مشکل امسال نیز می تواند مبارزات دانشجویی را تضعیف کند. آزموده را آزمودن خطاست. وقت آن است که برای این مشکل راه حلی اساسی مورد نظر قرار گیرد.

در میان راهکارهای پیشنهادی از سوی دانشجویان و فعالان سیاسی یکی از آنها بسیار کارآمد به نظر می رسد و آن، ایجاد یک شبکه ی هماهنگی دانشجویان ایران است. این شبکه هماهنگی، یا هر نام دیگری که بر آن بنهیم، فقط یک ابزار کاری است میان دانشجویان فعال در سراسر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت پیشبرد همزمان و همسوی اعتراضات و سایر کنش های مبارزاتی ویا صنفی. پس این شبکه یک تشکل جدا و بالای سایر تشکل ها، سازمان ها و جمع های موجود دانشجویی نیست، بلکه یک وسیله است تا دانشجویان تبریز و تهران و مشهد و شیراز و اصفهان و کرمان و اهواز… بدانند که چه موقع می توانند با همدیگر و به صورت هماهنگ دست به یک اقدام سراسری بزنند و یا به طور جمعی در مقابل تهاجم های دولت نظامی از خود دفاع کنند.

ما از دانشجویان سراسر کشور، بخصوص تشکل های علنی و مخفی، دعوت می کنیم که با برقراری تماس با یکدیگر این شبکه ی ارتباطاتی را به وجود آورند که بتواند به طور مداوم دانشجویان دانشگاه های سراسر ایران را در جریان آن چه در یک دانشگاه می گذرد قرار دهد و یا این که برای حرکت های سراسری از قبل هماهنگی به وجود آورد. یک حرکت بزرگ دانشجویی در سطح ملی با بسیج صد ها هزار دانشجوی معترض و فعال می تواند بسیار موثر باشد و قابل سرکوب نیست. تا زمانی که این هماهنگی میان دانشجویان به صورت تصادفی و اتفاقی و یا براساس ابزارهای واسطه ای مانند سایت بالاترین باشد امکان شکل دهی به یک حرکت سراسری، قدرتمند و تاثیر گذار وجود ندارد. جنبش دانشجویی به این ترتیب می تواند به سایر جنبش های اجتماعی نیز پیوند خورد.

سازمان خودرهاگران ضمن اعلام آمادگی خود برای یاری رسانی به این طرح و دعوت از سایر تشکل های سیاسی به حمایت از آن، این مهم را در حوزه ی اراده، ابتکار و اختیار دانشجویان دانسته و بر این باور است که با همت دانشجویان مبارز و فعال این شبکه می تواند شکل گیرد و عمل کند.

سازمان خودرهاگران – ۳۱ شهریور ۱۳۸۹

www.khodrahagaran.org tamas@khodrahagaran.org