Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
18 August 2022 /  پنج شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

کشاورزان دلاور اصفهان را تنها نگذاریم.

 1. کشاورزان دلاور اصفهان را تنها نگذاریم.
 2. خیزش مردمی کشاورزان اصفهان می تواند میتواند جرقه ای برای اعتراضات بزرگتر باشد.
 3. به کشاورزان اصفهان بپیوندید و آنها را یاری کنید تا خودسازماندهی کنند.
 4. از هر جای ایران که می توانید خود را به اصفهان برسانید تا این خیزش مردمی کشاورزان را زنده نگهداریم.
 5. به صورت تیم‌های کوچک چند نفری با این کشاورزان تماس بگیرید و در رفع نیازهای آنها برای سازماندهی کوشا باشید.
 6. به کشاورزان اصفهان راهنمایی کنید که راه‌های اصلی استان را مسدود کرده و کنترل رفت و آمد را در منطقه به دست گیرند.
 7. آموزش‌های خود سازماندهی را به دست کشاورزان اصفهان برسانید، به آنها در تجهیز نظری و عملی کمک کنید.
 8. در تشکیل کمیته کشاورزان اصفهان یاری رسانید.
 9. خبر مبارزات و خواسته‌های بر حق کشاورزان اصفهانی را در رسانه‌های مجازی و ماهواره ای منعکس کنید.
 10. در دام اختلاف اندازی های وزارت اطلاعات میان کشاورزان اصفهان و یزد نیافتید. در پی ایجاد همبستگی‌ میان کشاورزان هر دو استان باشید.
 11. در پی‌ ایجاد همبستگی‌ میان قشر‌های مختلف مردم اصفهان باشیم: کشاورزان، کارگران، معلمان، دانشجویان.