Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
27 September 2022 /  سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱

کمپین: « درود بر شهابی» در تهران

کمپین: « درود بر شهابی» در تهران

برای نجات جان رضا شهابی کارگر زندانی شرکت واحد

هموطنان گرامی

رژیم ضد کارگری در یک اقدام جنایتکارانه ی دیگر رضا شهابی کارگر مبارز و زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه را از بیمارستان به زندان بازگرداند. وی دو ماه پیش و پس از یک اعتصاب غذای طولانی که از اول آذر ماه آغاز شده بود و در حالی که به گفته ی پزشکی قانونی نیاز مبرم به عمل جراحی ستون فقرات داشت به بیمارستان منتقل شد. وی پس از دو ماه و بدون این که مورد عمل جراحی ضروری خود قرار گیرد روز گذشته بار دیگر به زندان منتقل شد.

برای نجات جان وی باید اقدام کنیم. برای این منظور همکاران وی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه می توانند با یک اقدام جمعی دست به این کار بزنند. پیشنهاد می کنیم از همین امروز زمانی که به داخل اتوبوس های شرکت واحد پا می گذاریم بگوییم « درود بر شهابی». هنگامی که می رویم بلیط بخریم بگوییم «درود بر شهابی». از هر برخوردی که با کارکنان شرکت واحد دارید استفاده کنید و جمله «درود بر شهابی» را تکرار کنید.

با کارکنان شرکت واحد صحبت کنید و آنها را آگاه سازید که جان همکارشان رضا شهابی در خطر است و وظیفه ی آنهاست که برای نجات جان او از طریق اعتراض، تجمعات،تظاهرات و بخصوص با یک اعتصاب سراسری کاری کنند.

 

بهمن  ۱۳۹۰

کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران

www.khodrahagaran.org

Tel: 1-818930-0744

 

 دیدگاه های این مطلب


سکوت برای آزادی

آی آزادی زبهر احترامت ؛ خواستند
یک دقیقه را سکوت و اندرآن خوابم ربود
بعد از این هرگز چنین کار خطایی کی کنم
تا زمان وصل تو یک لحظه نتوانم غنود
همچو کاوه درنبرد هرچه ضحاک زمان
همره مردم دمی ساکت که نتوانیم بود ؟!وقتی درسال۸۸ازچند روز پیش مسلسل پیشرفته بالای پشت بام قرارمیدهن،و،تجمع کنندگان رابه مسلسل میبندن،درجوی ها خون جاری میگردد،جنازه روی هم افتاده،مسندی که دربی بی سی نشان داد،کشتارجوانان به حدی بود ،بچه های محل بادیدن شروع بگریه کردن،درکنارشورش مدنی،استفاده ازاسلحه درصورت چنین حوادثی که قطعا خواهد افتاد،درموقعش ضروریه،،توسال ۸۸یکی ازمقامات گفتش براثرهجوم ناگهانی مردم به مرکز بسیج که دارای انباراسلحه زیادبود دراستانه افتادن بدست بود،ایران به دوقسمت تقسیم وشاهد جنگی شبیه سوریه بودیم،فقط بامبارزات مدنی رژیم ادمکشی ازکشتن ابای نداره،کافی نیست،درصورت لزوم استفاده ازاسلحه ضروریهبه زودی ایران ازادوجمهوری اسلامی نابود میشه همه اخوندها قتل عام وحرم خمینی ویران میشود.پاینده ایران درود بر رضاشاه دومارسال نظر