Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
6 December 2021 /  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰

۱۶ آذر: روز دفاع از استقلال و حرمت دانشگاه

 

 1. دانشگاه محل آموزش علم است، از تبدیل آن به محل آموزش مزخرفات آخوندی-مذهبی جلوگیری کنیم.
 2. دانشگاه برای رشد خود نیاز به آزادی فکر و بیان دارد. برای کسب این آزادی ها خود را سازماندهی کنیم.
 3. مدیریت دانشگاه ها باید به عهده ی شوراهای متشکل از دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه باشد.
 4. تشکیل سندیکاهای دانشجویی حق و ضروت مسلم برای به دست آوردن استقلال دانشگاه ها می باشد.
 5. دانشگاه محل آموزش علم است، از تبدیل آن به محل آموزش مزخرفات آخوندی- مذهبی جلوگیری کنیم.
 6. در هر دانشگاهی می توان با تشکیل هسته های چند نفره ی دانشجویی فعالیت های مبارزاتی را گسترش داد.
 7. نباید اجازه داد که دانشگاه به یک مکان امنیتی و تحت سلطه ی ترس و نگرانی تبدیل شود. باید جو سرکوب را شکست.
 8. تشکیل هسته های دانشجویی زمینه ساز پیدایش سندیکاهای دانشجویی در هر دانشگاه خواهد بود.
 9. هسته های دانشجویی در دانشگاه می توانند به کار آگاه سازی، شعار نویسی، تشویق به اعتراض، خبر رسانی و نیز جذب اعضای جدید و یا آموزش خودسازماندهی دانشجویی بپردازند.
 10. باید جو ترس و انفعال و بی تفاوتی را در دانشگاه ها شکست و برای این منظور باید عمل کرد. عمل.
 11. هسته های دانشجویی باید امکانات مختلف را از ادارات دولتی مصادره کنند و شبکه ی کاری خود را گسترش دهند.
 12. دانشجویان باید به نقش مهم و تاریخی دانشگاه در جامعه ی فاقد احزاب و سازمان ها پی ببرند. دانشگاه پیوسته به مثابه موتور اعتراضات اجتماعی بوده است.
 13. دانشگاه ها می توانند نقش بسزایی در ماه های حساس آینده بازی کنند. برای این منظور نیاز به خودسازماندهی دانشجویی است.
 14. تعداد دانشجویان کشور نزدیک به ۴ میلیون نفر است. این یعنی یک پتانسیل بی مانند که نیاز به عنصر سازماندهی دارد.  خودسازماندهی دانشجویی را بیاموزیم و به کار گیریم.
 15.  واحدهای سازمان یافته ی دانشجویی می توانند اعتراضات دانشجویی را حول محور مسائل صنفی آغاز کنند به سوی موضوعات اجتماعی و سیاسی بیایند.


دیدگاه های این مطلب


درود بر شما یاران مبارزم
برای سرنگونی رژیم هر روز را ،،بخصوص روزهای تاریخی را باید از ابزار دیده و استفاده نمود
این ما هستیم که با اتحاد و همبستگی چنین روزی را هم حمایت نماییم
پاینده ایرانی ازاد
و ایرانی آزادیخواهصبح رهایی و آزادی ملت ایران نزدیک است

مرگ بر استبداد – زنده باد آزادی

!Dorood Bar ShomaThanks so much for this! I have not been this thrilled by a post for a long time! You’ve got it, whatever that means in blogging. Well, Youre certainly somebody that has something to say that people should hear. Keep up the great work. Keep on inspiring the people!