تفاهم هسته‌ای: نماد آغاز پایان سپاه پاسداران

آوریل 11, 2015 admin 0

جان کلام این که اگر مبنای آن چه را که قرار است تبدیل به توافقنامه‌ی احتمالی آینده شود تفاهم لوزان بدانیم، دوران طلایی سپاه پاسداران رو به پایان بوده و دوران افول و منزوی شدن آن کلید خواهد خورد. یا سپاهی-سرمایه داران این نهاد، واقعیت فوق را می‌پذیرند و با میل و اراده‌ی خود مسیر به حاشیه رفتن جبری را طی می‌کنند و یا، با واکنشی عصبی، احساسی و آخرالزمانی، یک سناریوی توام با قحطی، شورش و جنگ را برای کشور تدارک می‌بینند. برای دانستن این که سپاه پاسداران کدام راه را طی خواهد کرد به زمان زیادی نیاز نیست.

ضرورت مقاومت متشکل علیه پدیده‌‌ای چون اسیدپاشی – کورش عرفانی

اکتبر 31, 2014 admin 0

یک اقدام اعتراضی باید بداند که چه می‌خواهد. به طور روشن باید خواسته خود را با شرایط مرتبط با آن فرموله و بیان کند. این خواست باید با تمایلات جمع شرکت‌کننده در اعتراض از یکسو و با توان آن جمع برای پی‌گیری آن خواست هماهنگ باشد.

پيام اسيدپاشی در اصفهان: مردم بايد امنيت خود را به دست گيرند – کورش عرفانی

اکتبر 30, 2014 admin 0

جامعه ی ايرانی دارد به حال خود رها می شود و جرائم اجتماعی و حرکت های زير سوال برنده ی امنيت جسم و جان و زندگی و ناموس مردم در حال گسترش نجومی است. اين وضعيت راه چاره ای جز خودسازماندهی مردمی برای تامين امنيت خويش را در مقابل جامعه نمی گذارد. مردم بايد با ابتکار عمل هايی از اين دست به خوبی نشان دهند که حاضر به تحمل نيروهای حکومتی در اموری که به خودشان مربوط است نيستند و هر گونه دخالت اجباری و توام با خشونت از جانب قوای دولتی را به مثابه يک تهاجم در نظر گرفته و در مقابل آن از خود دفاع خواهند کرد. وقت آن است که جامعه ی ايرانی از شوک روانی ناشی از خشونت و سرکوب برخاسته و با رفع ترس و ياءس به وضوح آثار فروپاشی يک رژيم ضعيف، ورشکسته، در بن بست گرفتار شده و بی آينده را ببيند.

نا کارآمدی اپوزسیون ایرانی و دلایل آن

ژوئن 15, 2014 admin 0

هم وطن عزیزم بیایید دست در دست هم با تفکر انسانمداری، عاری از هر تعصب قومی، نژادی و ایدئولوژیکی و با کار جمعی ایرانمان را از دست جرثومه ای بنام رژیم اسلامی نجات دهیم. فرصت را غنیمت بشماریم شاید فردایی و یا ایرانی دیگر نباشد که من و شما دغدغه آزادی و آبادی و سرافرازی آنرا داشته باشیم پس بپاخیزید که وقت عمل است.

ضرورت رهبر و رهبری

دسامبر 21, 2013 admin 0

وقتی راه مشخص شد، رهبر و رهبری هم معنا و مورد پیدا می کند. راه رهایی، تلاش تک تک ما برای ساختن قدرت اجتماعی است.

از امروز به عنوان شهروندان جامعه ی ایرانی به ایجاد سندیکاهای کارگری، سازمان های غیر دولتی، انجمن های شهروندی، کانون های صنفی، اتحادیه های دانشجویی، شوراهای محلی و … اقدام کنیم

اکتبر 19, 2013 admin 0

از امروز به عنوان شهروندان جامعه ی ایرانی به ایجاد سندیکاهای کارگری، سازمان های غیر دولتی، انجمن های شهروندی، کانون های صنفی، اتحادیه های دانشجویی، شوراهای محلی و … اقدام کنیم تا زمینه ساز مردمسالاری اجتماعی فردا شویم.