No Image

براندازی دیکتاتوری (5)

آوریل 3, 2010 admin 0

براندازی دیکتاتوری (5) نوشته ی : م.بدری ویرایش از دفتر تولید خودرهاگران (1) این نکته بسيار مهم را تکرار می کنم: توجه کنید! بدانید و ببینید این خود شما مردم هستید که با همه نارضایتي و مخالفت، با همکاري خود و قبول و اجرای دستورات […]

No Image

براندازی دیکتاتوری (4)

مارس 31, 2010 admin 2

براندازی دیکتاتوری (4) نوشته ی : م.بدری ویرایش از دفتر تولید خودرهاگران (1) دیده و شنیده مي شود که کلمه نافرماني مدنی با تفسير های مختلف از سوی اشخاص و گروههای مختلف بکار گرفته شده و مردم را به انجام آن دعوت و تشویق می […]

No Image

براندازی دیکتاتوری (3)

مارس 29, 2010 admin 0

براندازی دیکتاتوری (3) نوشته ی : م.بدری ویرایش از دفتر تولید خودرهاگران (1) قدرت بدست شماست هرکدامتان تک تک و دسته جمعي قدرتمندید. ايران مال شماست ! این ثروت عظیم در همه جای مملکت متعلق به شماست و نه آخوند های دزد و فاسد و […]

براندازی دیکتاتوری (2)

مارس 27, 2010 admin 0

براندازی دیکتاتوری (2) نوشته ی : م.بدری ویرایش از دفتر تولید خودرهاگران (1) چه می توانیم بکنیم؟ نخست ببینیم چرا با وجود اینهمه مخالف و ناراضي هيچ اتفاقی نمی افتد و همه کارها بر روال ميل حکومت مي گردد؟ پدران و مادران ناراضی هر روز […]

No Image

براندازي دیکتاتوری – 1

مارس 23, 2010 admin 0

سالیان درازست که مي دانيم و همه می دانند که مردم ایران از رژيم آخوند ها به ستوه آمده و درپی سر خوردگي و یاس و نا امیدي همگي در پي فرصتی و معجزه اي و ظهور ناجي و يا حتی حمله ی یک ابرقدرت خارجی هستند که بتواند آنان را از شر رژیم زور گو و فاسد آخوندها خلاص نمايد.