Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
13 May 2021 /  پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

پول آب، گاز و برق نمی دهیم، چون نداریم. این جوری دولت ضد مردمی را هم ورشکست و آماده ی سقوط می کنیم

پول آب، گاز و برق نمی دهیم، چون نداریم. این جوری دولت ضد مردمی را هم ورشکست و آماده ی سقوط می کنیم

آتش ِ میترا

رهایی از گرسنگی و تشنگی دانه و آب را //

بر بستر ِ زمین می کارد و می بارد //

تا آدمیان تشنه ی نان گرسنه ی آب //

گسسته واژگون نگردند

آن که ضرورت آزادی را می فهمد

برای آن که ضرورت آزادی را می فهمد که زندگی بدون آزادی همان قدر معنا دارد که زیستن ماهی بدون آب.  

خودرهاگران: موقعیت آشوب در راهست

میلیون ها ایرانی در حال رفتن به زیر خط فقر یا خط فقر مطلق هستند. وضعیت اقتصادی به زودی یک بحران اجتماعی تمام عیار ایجاد خواهد کرد. باید آماده باشیم.

خودرهاگران: هر ضرر و زیانی که هزینه های رژیم را بالا ببرد یک حرکت مثبت مبارزاتی است

به هر طریق که می توانیم در کارهای دولتی اخلال به وجود آوریم و ماشین دولت را از کار بیاندازیم. درآمدهای رژیم را به حداقل و هزینه های آن را به حداکثر بکشانیم. از خلاقیت و شجاعت خود بهره بریم.

برای آب دریاچه ارومیه از آتش باید گذشت

برای آب دریاچه ارومیه از آتش باید گذشت.

خودرهاگران: رژیم باید انتخاب کند: بین آب و آتش کدام را می خواهد

با آب بازی شروع کرده ایم، اگر مقاومت کند با آتش بازی می کنیم.

پول آب را به خامنه ای ندهیم

بیایید از این راه استفاده کنیم و ضربه ای دیگر به دولت کودتا بزنیم