Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

جان نسرین ستوده بعد از ۴۰ روز اعتصاب غذا در خطر است.

با اقدامات هماهنگ و جمعی میتوانیم رژیم را مجبور به عقب نشینی کنیم.

۲۸ روز از اعتصاب غذای نسرین ستوده گذشت. برای نجات جان او باید دست به اقدام جمعی زد.

این کار، کار همگان نیست.
کار انسان های با وجدان و آگاه است.

مردان ایرانی!‌ غیرت و مردانگی را از نسرین بیاموزیم.

ملتی که از قهرمانانش دفاع نکند لیاقت آزادی را ندارد.

نسرین ستوده مدافع حقوق بشر در اعتصاب غذا است.

نسرین ستوده مدافع حقوق بشر در اعتصاب غذا است.

نسرین ستوده وکیل دادگستری در پی وخامت ناشی از اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شد.

نسرین ستوده وکیل دادگستری در پی وخامت ناشی از اعتصاب غذا به بهداری زندان منتقل شد.

کمپین: « درود بر شهابی» در تهران

از همین امروز زمانی که به داخل اتوبوس های شرکت واحد پا می گذاریم بگوییم « درود بر شهابی». هنگامی که می رویم بلیط بخریم بگوییم «درود بر شهابی». از هر برخوردی که با کارکنان شرکت واحد دارید استفاده کنید و جمله «درود بر شهابی» را تکرار کنید.

کمپین: « درود بر شهابی» در تهران

از همین امروز زمانی که به داخل اتوبوس های شرکت واحد پا می گذاریم بگوییم « درود بر شهابی». هنگامی که می رویم بلیط بخریم بگوییم « درود بر شهابی». از هر برخوردی که با کارکنان شرکت واحد دارید استفاده کنید و جمله «درود بر شهابی» را تکرار کنید.

کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی! آیا نمی خواهید برای نجات جان رضا شهابی کاری کنید؟

کارمندان و کارگران! شما هستید که باید برای نجات جان یکی از همکاران خود دست به یک اقدام جمعی بزنید. تعارف نداشته باشید، مردانه مسئولیت بپذیرید و این مهم را هر چه سریعتر انجام دهید.