Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا: برنامه زنده از رادیو اتحاد خبر، تحلیل و راهکار

یکشنبه پنجم آذر – عاشورا
برنامه زنده از رادیو اتحاد
خبر، تحلیل و راهکار
www.radioetehad.com

برای پیشبرد مبارزه چه می توان کرد؟

جمع های دو-سه یا چند نفره از میان خود درست کنید و با هم کار تیمی کنید. هرنوع فعالیت مبارزاتی را به صورت جمعی پیش برید.

مزدوران رژیم را شناسایی و به طور جمعی و برنامه ریزی شده تنبیه کنید و خبر آن را همه جا منتشر کنید.

مزدوران رژیم را شناسایی و به طور جمعی و برنامه ریزی شده تنبیه کنید و خبر آن را همه جا منتشر کنید.

احتمال قحطی وجود دارد. آماده باشیم.

هشدار:
خبرهای مربوط به قاپ زدن نان در خیابان ها در حال افزایش است. احتمال قحطی وجود دارد. آماده باشیم.

بازسازی ارزش های اخلاقی فراموش شده ایرانیان

می توانیم بازهم دهها سال دیگر به تفسیر و تحلیل و خبر و مناظره و بحث سیاسی و تلاش و سفارش برای اتحاد اپوزیسیون و امثال اینها بپردازیم. اما تا وقتی که اکثریت ایرانی ها راه فرار از مسئولیت را در پیش گرفته اند این کارها به هیچ نتیجه ای نمی رسد. هم زمان با کار سیاسی باید به کار فرهنگی پرداخت و به بازسازی ارزش های اخلاقی فراموش شده میان ایرانیان پرداخت.

آیا نداشتن پاسخ و نرفتن به جستجوی پاسخ یکی است؟

اگر فردا خبر رسد که ساعتی پیش بیش از ۱۵۰ هواپیمای آمریکایی، اسرائیلی و بریتانیایی به ایران حمله ور شدند و تا این ساعت ۹۰۰ هدف را مورد حمله قرار داده اند و تعداد تلفات بیش از ۳۰۰ هزار نفر گزارش شده است. شما چه می کنید؟ آیا نداشتن پاسخ و نرفتن به جستجوی پاسخ […]

آیا می توان با آگاهی و بدون عمل زندگی کرد؟

کسی از آگاهی خویش برای کنش الهام می گیرد که می تواند تاثیر آنها را بر خویش به عنوان عضوی از یک مجموعه درک کند. این همان مجموعه ی بشری یا انسانیت است.

خودرهاگران: در صورت یک حمله نظامی به ایران فقط رژیم نابود نمی شود

یک بار که روند جنگ آغاز شود چیزی جلودارش نخواهد بود. به یاد آوریم تظاهرات یک میلیون نفری مردم در اروپا را برای جلوگیری از آغاز جنگ در عراق در سال ۲۰۰۳٫