Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
5 July 2022 /  سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

شورش ها ناشی از خشم است، عقلانیت را به درون آن ببریم تا به پیروزی برسد.

شورش ها ناشی از خشم است، عقلانیت را به درون آن ببریم تا به پیروزی برسد.

اعتصاب سراسری

با مطرح کردن اعتصاب عمومی میان مردم فضا را برای اجرای آن آماده کنید.

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

اعتصاب سراسری: فریاد خشم آلود مردم در مقابل ستم و گرانی

آزادی بیان برای همه

خاموش کردن پیام آوران نسل جوان نمیتواند مانع آزدیخواهی گردد

خشم انسان گرسنه بنیان بر افکن است.

خبر: “در میدان اختیاریه مردی نون قاپیده… محل بالا شهر، نانوایی می گفت روزی چند مورد اینطوری داریم”.

خودرهاگران: از حالا سازماندهی کنیم.

برای سازماندهی نیاز به یک نفر است که سراغ نفر دوم برود. از زمانی که دو نفر با هم کار می کنند کار سازمان یافته آغاز می شود.

خشم جامعه ی ایران دیر یا زود آشکار خواهد شد، برای آن زمان آماده باشیم. از حالا سازماندهی کنیم.

خشم جامعه ی ایران دیر یا زود آشکار خواهد شد، برای آن زمان آماده باشیم. از حالا سازماندهی کنیم.

خودرهاگران: تورم افسار گسیخته در راهست.

وضعیت اقتصادی و اجتماعی درهم آشفته ی کشور می رود که شورش هایی را بر انگیزد. در این شورش ها مردم گرسنه و به فقر کشیده شده برای یک بازی نهایی به میدان می آیند. رژیم طبق معمول سرکوب خواهد کرد. از همین حالا نیروهای فعال و کنشگر جامعه باید خود را آماده سازند. سازماندهی کنند، آموزش ببینند و تدارکات لازم را مهیا سازند تا در آن زمان بتوانند

خشم ما بر عقلانیت استوار است.

خشم ما بر عقلانیت استوار است.

قذافی را فرهنگ قذافی کشت – کورش عرفانی

آماده باشیم تا در ایران، چرخه ی خشونت را، پس از پایان کشیدن رژیم آدمکش جمهوری اسلامی، به هوشمندانه ترین طریق ممکن کند و بعد متوقف سازیم.