Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
23 January 2022 /  یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰

صنعت کشتار شهروندان در آمریکا

مطالعات نشان می‌دهد که در سن دوازده سالگی یک آمریکایی بیش از ده‌ها هزار حرکت خشونت‌آمیز را در فیلم‌ها یا بازی‌ها تماشا کرده است.[xvi] برای وی کلمه‌ خشونت مفهومی دارای بار منفی نیست. یک منطق سرد و ضدانسانی اما روشن و عریان در ذهن انسان گرفتار شده در مثلث‌ «خشونت تصویری- خشونت مجازی- خشونت واقعی» تبلور می‌یابد که باید به آن پرداخت: «بکش تا کشته نشوی.» گویی نظام سرمایه‌داری این ذکاوت خارق‌العاده را دارد که همه چیز را تبدیل به منبع پول‌سازی کند. حتی «میل روزافزون به قربانی کردن توسط قربانیان را.»

چگونه عده ای به اسم اپوزیسیون مخاطبان را مسخره می کنند؟

با گفتن این که هر گونه مقاومتی از جانب مردم مصداق «خشونت» است و نباید در مقابل دژخیم ایستادگی کرد.

چگونه عده ای به اسم اپوزیسیون مخاطبان را مسخره می کنند؟

از طریق گفتن این که رژیم می تواند بزند و بکشد، ولی اگر ما مقاومت کنیم می شود «خشونت».

چگونه عده ای به اسم اپوزیسیون مخاطبان را مسخره می کنند؟

از طریق گفتن این که رژیم آدمکش و جنایتکار جمهوری اسلامی را می توان با «روش های مسالمت آمیز» پایین کشید.

آیا دشمنان ما بیکار نشسته اند؟

بر ماست که خرد و واقع گرایی را محور کاری خود قرار دهیم. بر ماست که ادعای مدرنیته، دمکرات و سکولاریسم بودن داریم، که معنای واقعی این واژگان مقدس را در کار‌های روزمره ی خود بکار بندیم. بر ماست که دیگر به هیچ کس و جریانی اعتماد نکنیم و با در دست گرفتن گوشه‌ای از فعالیت‌ها و مسئولیت‌ها زیر بنای ایرانی‌ آزاد و دمکراتیک را از همین حالا پی‌ریزی کنیم. این ممکن است، اگر من و تو از همین حالا برخیزیم. خواستن توانستن است و خواستن خود از آگاهی می آید.

آیا خودرهاگران با مبارزه ی خشونت آمیز موافق است؟

هر مبارزه ای که برای اعتلای انسانیت، یعنی کسب آزادی و عدالت و دمکراسی باشد، از خشونت پرهیز می کند. خشونت یعنی به کار گیری زور آن جا که می توان از ابزاری جز زور بهره برد. این کار را مردم و مبارزین نمی کنند.

پیروزی در گرو سازماندهی است

به یکدیگر نزدیک شویم، به هم اعتماد کنیم، برای همدیگر احترام قائل شویم، در جستجوی حل و فصل مشکلات کهنه ی تاریخی نباشیم، رو به جلو داشته باشیم و آن هم نه با حرف و گفتار، بلکه با عمل و کنش. فرستادن آموزش های مربوط به خودسازماندهی به ایران یکی از مهمترین کارهاست.

متن رسیده: آیا در روز جمعه ترک و فارس، دست در دست هم به یاری دریاچه ارومیه خواهند شتافت؟

به محض اینکه این چنین وضعیتی رخ داد (درگیری های ساختگی با طرح توهین قومیتی)، به سرعت اطراف این دو گروه خالی شود. در این شرایط، هم امکان پیوستن جوانان به این دعواها کمتر می شود – چون افراد در این شرایط از اکثریت پیروی می کنند و از معرکه دور می شوند – هم وقتی پلیس بخواهد به جماعت حمله کند؛ در واقع فقط می تواند نیروهای خودش را بزند که این هم غیرممکن است!

حکومت استبدادی، انسان جامعه استبدادی

تا زمانی که ما موفق نشویم، با خودنقدگری؛ با زیر سوأل بردن بسیاری از باورهایی که تابحال با آنها حرکت و مبارزه می کردیم، یک انقلاب درونی و فرهنگی در درون جناح اپوزسیون بوجود نیاوریم، تنها کاری که می توانیم بکنیم، بازتولیدِ حاکمیتهای استبدادی یکی بعد از دیگری ست.

ریشه های نا هنجاریهای اجتماعی

در کشور ما ایران، خشونت و رفتارهای ضد انسانی توسط سردمدارانش، اعمال و تشویق و ترغیب می شود. نمونه این گونه رفتارها برخورد توهین آمیز و غیر انسانی ماموران امنیتی پلیس ارشاد و نظایرآن با مردم، شلاق در ملا عام، سنگسار و اعدام های خیابانی را می توان نام برد.