Error: Feed has an error or is not valid 


 


 


 
اخبار و رویدادها
۳۱ شهریور ۱۴۰۰پخش زنده رادیو اتحاد
22 September 2021 /  چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

ناامیدی ساختگی میلیون ها ایرانی – کورش عرفانی

آزاد کردن ایران و پایان بخشیدن به عمر رژیم ورشکسته ی جمهوری اسلامی نه فقط ممکن که آسان است، اما همتی می خواهد که باید این ناامیدان مصنوعی، این ناامیدان خودخواسته، به خرج دهند، از دروغ گفتن به خویش دست بردارند، عنصر شهامت را در خویش تقویت کنند و بیایند در صحنه ی مبارزه و به فراخور توان خویش، مسئولیت قبول کنند و به این ترتیب، بازیگران حرکتی شوند که شانس موفقیتی بالا دارد و در پس آن، ایرانی را خواهیم داشت آباد و ایرانیانی آزاد.

مردم چگونه می توانند از بند استبداد رها شوند؟

در سطح فردی نیاز به رهانیدن خود از بندهای درون ذهن است. و در سطح جمعی نیاز به کار گروهی با همدیگر به صورت سازمان یافته.

رهایی ما در پایبندی به اخلاق است

ما کامیابی خویش را فقط در صورتی قابل تحقق می دانیم که با خود و با همیاران و با مردم صادق باشیم، دروغ نگوییم، اغراق نکنیم، شفاف باشیم، به دیگری احترام بگذاریم و نقد و انتقاد سالم را پذیرا باشیم.

مراحل استراتژیک خودرهاگران در یک نگاه

خود آگاهی >> خودسازماندهی >> خودرهایی >> خودگردانی >> خودشکوفایی

خودرهاگران: ترس برادر بردگی است

خودرهایی یعنی عبور از آن چه ما را به اسارت عادت می دهد